Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  1. Okazanie w dniu szkolenia dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia kierunkowego ( dyplom licencjata/magistra z kosmetologii lub dyplom studiów podyplomowych z kosmetologii)
  2. Wysłanie formularza zgłoszenia
  3. Wpłata zadatku rezerwacyjnego 250 PLN na konto podane w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie na szkolenie z dopiskiem: Imię i Nazwisko + data szkolenia.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy Państwu mailowe potwierdzenie rezerwacji udziału w szkoleniu.
  5. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu zadatku rezerwacyjnego
  6. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić gotówką w dniu szkolenia