Szanowni Państwo,

w związku z tym, że 25 maja 2018 wchodzi nowe unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez CSKM.

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Kosmetologii Medycznej z siedzibą w Warszawie, Koźmińska 11/19, NIP 745 14399 19, REGON 141724190,
 2. W sprawie dostępu do swoich danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 783 301 361, pisząc na adres email: szkolenia@cskm.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji szkoleń organizowanych przez CSKM. Kontaktujemy się telefonicznie i mailowo przesyłając informacje o uczestnictwie w szkoleniach. Na wskazany adres e-mail przesyłamy dodatkowe informacje po szkoleniach oraz informacje z bieżącej działalności CSKM.
 4. Dane będą przechowywane do czasu działalności CSKM, w celu weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach i wystawiania duplikatów certyfikatów i dokumentów księgowych
 5. Dane osobowe uczestników szkoleń udostępniamy wyłącznie ośrodkowi ECLEST z którym wspólnie organizujemy szkolenia
 6. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z kontaktu. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie takiej informacji mailem lub listownie.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
  • wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.